Muitinės tarpininko paslaugos

Muitinės tarpininko paslaugos, ekspedijavimo paslaugos, muitinės tarpininko paslaugos Lietuvoje, muitinės tarpininko paslaugos Rusijoje, muitinės tarpininkai

 

Muitinės tarpininko paslaugosMuitinės tarpininkas – tai Lietuvos Respublikoje įregistruotas juridinis asmuo arba neturintis juridinio asmens statuso ūkio subjektas, kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijęs teisę teikti muitinės tarpininko paslaugas pagal raštišką sutartį arba raštišką įgaliojimą, patvirtinantį, kad muitinės tarpininkui suteikta teisė atstovauti kitiems asmenims, atliekant muitinės formalumus, veikiant atstovaujamojo vardu, atstovaujamojo sąskaita ir dėl jo interesų.

Muitinės tarpininko atstovas – asmuo, dirbantis muitinės tarpininko įmonėje, turintis teisės aktų nustatyta tvarka kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą (muitinės tarpininko atstovo pažymėjimą) ir kuris yra įtrauktas į muitinės tarpininkų atstovų sąrašą bei turintis teisę muitinės tarpininko vardu teikti muitinės tarpininko paslaugas.

Muitinės tarpininkai, kurie turi leidimą teikti muitinės tarpininko paslaugas, gali jas teikti visoje Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose, kuriose netaikomi Bendrijos muitinės kodekso 5 straipsnio 2 dalies antrojoje pastraipoje numatyti apribojimai, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais ir tvarka – trečiųjų šalių teritorijose.

Jeigu Jums reikalingos muitininės tarpininko paslaugos, - kreipkitės į mūsų specialistus.
Muitinės formalumai – tai visuma muitinės operacijų, atliekamų dėl prekių ir transporto priemonių judėjimo per muitinės sieną ir pasikeitus muitų režimui. Muitinės tarpininko paslaugos, įforminant krovinį, yra gana sudėtingos. Netinkamai užpildytas bent vienas dokumentas krovinio siuntėjui sukels daugelį nemalonių pasekmių, todėl į dokumentų pildymą reikia atkreipti ypatingą dėmesį. 

Mūsų kvalifikuoti muitinės tarpininkai operatyviai atliks Jūsų krovinio muitinės formalumus. Pildome muitinės dokumentus, vykdome eksporto-importo ir tranzito operacijas, išduodame muitinės garantijas, konsultuojame visais muitinės formalumų klausimais, dirbame kiekvieną dieną iki 19:00 val., šeštadieniais iki 15:00 val.

Muitinės tarpininko paslaugos:

 • Rinktinių krovinių muitinės formalumai.
 • Eksporto deklaracijos (EX1) surašymas.
 • Tranzito garantijos (T-1, T-2) įforminimas.
 • TIR knygelių (CARNET TIR) ir CMR važtaraščių įforminimas.
 • Atstovavimas klientui muitinėje deklaruojant prekes.
 • Krovinio ir jo lydinčiųjų dokumentų pateikimas muitinės patikrai.
 • Muitinės leidimų, pažymų ir sertifikatų įforminimas.
 • Konsultacijos muitinės formalumų klausimais.
 • Reikalingų sertifikatų ir licencijų gavimas.
 • Atstovavimas klientui muitinėje, kitose valstybinėse institucijose (tarnybose).
 • Klientų konsultavimas muitinės ir logistikos optimizavimo klausimais.
 • Kitos muitinės tarpininko paslaugos

Jums nereikės rūpintis muitinės dokumentų pildymu, muitinės rinkliavų mokėjimu ir kitomis procedūromis. Taupykite savo brangų laiką ir leiskite mūsų muitinės tarpininkų komandai pasirūpinti visais šiais dalykais.

Muitinės tarpininko paslaugos, muitines sandeliaiMuitinės tarpininko paslaugosMuitinės tarpininko paslaugos rusijoje

 

 

 

 

 

Muitinės tarpininko paslaugos, ekspedijavimo paslaugos, muitinės tarpininko paslaugos Lietuvoje, muitinės tarpininko paslaugos Rusijoje, muitinės tarpininkai

Muitinės procedūros

Teikiame muitinės tarpininko paslaugas. Mūsų kvalifikuoti muitinės tarpininkai visapusiškai padės Jums visais muitinės forminimo klausimais. Jei jūs norite įvežti ar išvežti prekes į/iš Europos Sąjungos., mes galime paskaičiuoti kiek muitų ir kitų mokesčių Jums reikės sumokėti. 
Mums bus malonu padėti Jums.

Muitinės procedūros 
Mūsų muitinės tarpininkai atlieka visas muitinės procedūras, teikia visas muitinės tarpininko paslaugas, vedame muitinės dokumentų apskaitą bei tvarkymą. Muitinės procedūros paslaugos teikiame UAB DS Construction muitinės tarpininkų arba klientų vardu.

UAB DS Construction muitinės tarpininkų paslaugos:

 • BAD pildymas — tranzito, importo bei eksporto procedūroms reikalingo bendrojo administracinio dokumento užpildymas;
 • Tranzitinių (T1) krovinių administravimas
 • Prekių kilmės sertifikatų gavimas
 • Leidimo išvežti / įvežti prekes perdirbti gavimas
 • Visos tranzito, importo bei eksporto procedūros atliekamos Vilniaus oro uosto muitinėje;
 • Atstovaujame ūkio subjektus visose Vilniaus muitinės įstaigose, jų vardu gauname sertifikatus;
 • Teikiame kvalifikuotą nemokamą konsultaciją,
 • Ruošiame muitinės dokumentus
 • Tarpininkaujame gaunant draudimo kompanijų „Lamantinas“ garantus importo ir tranzito procedūroms;
 • Laikinų procedūrų kontrolė
 • Ruošiame Intrastato ataskaitas bei, elektroniniu būdu, pateikiame jas muitinei;
 • Krovinio dokumentų (TIR Carnet, ATA carnet, CMR) elektroninis ir popierinis pildymas, atidarymas tranzitiniams kroviniams;
 • Fizinio-juridinio asmens registravimas muitinėje
 • Kitos muitinės tarpininko paslaugos 
 • Muitinės procedūrų užbaigimas
 • Atstovaujame užsakovą Teritorinėje muitinėje sprendžiant klausimus, susijusius su užsakovo prekių deklaravimu (paduodame prašymus, gauname leidimus, pratęsiame tranzito terminą, gauname paaiškinimus dėl muitinės procedūrų ar muitinės sankcionuotų veiksmų vykdymo, prekių klasifikavimo, pateikiame prekių pavyzdžius (mėginius) muitinės laboratorijai prekių klasifikavimui ir kt.).