Pavojingų krovinių pervežimas

Pavojingų krovinių pervežimas (ADR), Pavojingų ir negabaritinių krovinių pervežimas, pavojingu kroviniu gabenimas, pavojingų krovinių pervežimas jūra, oru, geležinkelių, kelių transportu.

Pavojingų krovinių gabenimas

Bendrovė „DS Construction“ siūlo Jums pavojingų krovinių vežimo automobiliais Rusijos ir Europos teritorijoje paslaugą. Pavojingiems kroviniams priskiriamos bet kokios medžiagos, gaminiai, gamybinės ir kitos veiklos atliekos, kurios dėl jų savybių pervežimo metu gali kelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai, daryti žalą gamtai, pažeisti ar sunaikinti materialines vertybes. 

Pavojingiems kroviniams pervežti naudojamos specialiai įrengtos transporto priemonės, planuojame individualius maršrutus, vykdome krovinių pervežimo ir perkrovimo kontrolę, laikomės įpakavimo reikalavimų ir t.t. Pavojingus krovinius pervežti gali tik atitinkamas licencijas turinčios logistikos įmonės, o vairuotojai privalo turėti specialius leidimus. 

Pavojingų krovinių klases ir poklasius, medžiagų pavojingumo klases ir poklasius nustato GOST 19433-88. 

Mūsų patirtis krovinių pervežimo srityje užtikrina kokybišką pavojingų krovinių vežimą automobiliu Jums reikalingu maršrutu. Mes nuolatos kontroliuojame krovinių pristatymą, laikydamiesi visų pavojingų krovinių gabenimo taisyklių, turime visus pavojingų krovinių gabenimo leidimus ir priemones.